Automobilių remontas

SMT 300 Nesandarumo ieškiklis

SMT 300 naudojamas patikrinti vamzdynų ir nuo kitų sistemų nesandarumus. Tikrinamas įsiurbimo kolektoriaus ir oro aušintuvo kontūras, išmetimo sistemos sandarumas, surandamos salono nesandarios vietos.